KeyLess Online Logo

News

KeyLess Online Facebook Page
September 26, 2016
Like the facebook page to get notified on new song posts


KeyLess Online Twitter Feed
November 2, 2016
Follow twitter handle @keylessonline to get notified on new song posts


DONATE to KeyLess Online
September 20, 2018
support by contributing to the efforts of KeyLessOnline.com


Interested in learning keyboard?
October 17, 2018
Message me from KeyLessOnline facebook page


Western Notes and chords for "Ooru Sanam" (Mella Thirandhadhu Kadhavu) Language : Tamil
Song     : Ooru Sanam
Movie    : Mella Thirandhadhu Kadhavu
Scale/Key: Cm (See Legend for more details)
Band version (notes for prelude/interludes and bar-by-bar chords)

Pallavi

Ooru sanam thoongiruchuu oodahk kaathum adi-chiruchuuuuuu
g C  D D#  D#   D C D~E  E G    E~~DD~C CC~gg  g a#g#a#g#
     Cm   G#        C                            Fm  G#

Paavi manamm thoongalaiyaeeee a---dhuvum aeeenOO puriyalaiyae
g# C  D#DD#D a#   D F  FD#FD# C~D#D#D#   D#~DD~C C b b g  g~C
        Gm  Bb         Eb    Cm          G#      G        Cm        

<Ooru sanam...>

Charanam

Kuyilu karunguyilu maaman mana kuyilu
b C D  C D  C b C  b CD   C D  C b C
Cm

KOlammm pOdum paaattaalaeeeeeeee
C F~D~G G G   GFD#GFD#D#  DFD#DC
Gsus4         Eb        Cm

Mayilu iLa mayilu maaman kavi kuyilu
a a#C  a#C a#a a# aa#C   a#C  a#a a#
Bb

Raaaagam paaaadumm kaettaalaaaeeeeeeeeeee saeedhi solllum paaaattaalae
a#~D#D   a#~g#g#~g g   g  ga#g#Ca#DCD#DD# D#~CC   D~a#D~C a#~g#gg  g
Eb   Bb            Cm                    Eb   Bb          Cm

Onna eNNi naaaaaaaaanaeee uL-Lam vaadi pOOOOOOOnaennnn
g C  D E  D~E EEEGE EDCDC C~aC   F~DF  D~F FFG FD#DF~D
C                        F             Bb   Eb      

Kannii poNNNudhaanaaeeeeee ennnnnn maaaaama-naeeeeeeeeeeeeee 
D  F~D DFGG#GG  FD#GFGD#FD DD#D~a# a#CDD#D~CC  a#g#Ca#Cg#a#g 
Gsus4        Cm           Bb                Cm              

ennnnnnn maaaaamanae
ga#~g#a# CDD#~CC C
Bb               Cm

Oththayilae  aththamagaaa onnaaa nenachu rasichcha magaaaaaaaaa
g  C  D D#   D# D  C D~E  E E~~G E D D~C C C~g g   g a#~g#a#~g#
        Cm G#        C                               Fm       G#

KaNNu reNdum moodalaiyaaeeeee kaaalam naeeerammm koooodalaiyae
g# C  D# D   a# D F  F~D#F~D# C~D#D#  D#F~DDD#~C CD~b b D~gg~C
         Gm Bb       Eb      Cm       G#         G         Cm