KeyLess Online Logo

News

KeyLess Online Facebook Page
September 26, 2016
Like the facebook page to get notified on new song posts


KeyLess Online Twitter Feed
November 2, 2016
Follow twitter handle @keylessonline to get notified on new song posts


DONATE to KeyLess Online
September 20, 2018
support by contributing to the efforts of KeyLessOnline.com


Interested in learning keyboard?
October 17, 2018
Message me from KeyLessOnline facebook page


Western Notes and Chords for "Vedam" (Salangai Oli) Language : Tamil
Song     : Vedam
Movie    : Salangai Oli
Defaults : s r1 g3 m2 d2 n3 (See Legend for more details)
Meter    : 2/4
Scale/Key: C (Original:D, Transpose:+2)
Band Version contains notes for prelude/interludes and bar-by-bar chords

Prelude
(free-form male singing; tambura playing all through)
Gaaaaa Maaaaaa Niiiiiiii   GaMaGaSa  MaGaSa  GaSa
E---F# E~F#--- EC#Cb----   E F#E C   F#E C   E C

Niii Saaa  NiDaMaGa DaMaGa  MaGa  SaRi Sa Ni
b    C     b a f#e  a f#e   f#e   c c# c  b
                                          .

GaMaGa  Niii  GaMaaGa MaDhaMa DhaNiDha NiSaNi Riii

e f#e   b     e f# e  f#a  f# a  b a   b C b  C#
        .
                      
Pallavi
Veaadham ANuvilum oru Naaadhammm
abCC#C   CC#C b   af# ef#af#ef#e

Naan Paadum RaagangaL Naadha VinOdhammmmm
ef#b aa f#  ef#baaf#  ef#e   c#cbc#cc#cc#
                                .

Saavin Oosai KaetkumbOdhum Paadham AaadAdhOOOOOOOO
c  e   c#f#  e   a  f#b    a  C    c~CCbb~C#CC#CC#

Veaadhammm Veaadham Anuvilum Oru Naadhammmm
abCC#C  bC abCC#C   CC#C b   af# ef#af#ef#e

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ba af# f#e ec# c#c cb b~c#cc#cc#c
                    . .

Charanam 1
Sangeeedha Naattiyamey oru  Yaaaagam
f#ef#  a   b~C C C C   CC~b b~C#CC

Nirisanidhamaga Gadhamagarisaniii Nirisanidhamaga
b C#C b a  f#e  e a  f#e c#c b    b c#c b a  f#e
                             .    .     . .  . .

Madhanisarisa Garimagadhama gamadhanisani dhanimadhagamarigasa
f#a  b c c#c  e c#f#e a  f# e f#a  b C b  a  b f#a  e f#c#e c
. .  .

Sanngeeedha Naattiyamey oru  Yaaaagam
f#~ef#  a   b~C C C C   CC~b b~C#CC

VaeeedhangaL Eriyum thyagangaL Puriyummmm
C#F#EC#  C   CC C   b~c C  C~b bC#C#C# ~e

Aaaadugiren Idhu Amaidhiyin Geeeedham
f#~ef#a b~C a~CC CC  C  C~b b~C#CC

Jeeeevidhamey oru   Naattiiyamaaagum
C#F#EC#C  C   bCC#C b~a a~CCbb~C#C~C#

Uyir  Piridhaalum Nadamiduvaeeeeney
C~F#E C#C C   C   b C b C babCbaa

Ennuyiraii Thaeedugirein  Naaaaaneyy
e f#a Cbba baaf#Cbbabaaf# f#eec#c#cc

Vaeedham ANuvilum oru Naaaaaaaaaaaaaadhmmmmm
abCC#C   bC#C b   af# ef#aef#aef# Cbbaaf#f#e

Interlude 2
Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa aaaaaaaaa

Cbaf#ef#ab
Cbaf#ef#ab CbC#CEC#Cb abCba  ~C

Aaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa aaaaaaaa
CCbbabf#a bCabf#aef# abf#aef#c#e f#f#ec#c

Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa aaaaaaaaa
cc#cbcc#cb cf#ef#c#ec
cc#cbcc#cb caf#aef#e
    .    .                .    .

Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaa aaaaaaaaa
c#cec#f#eaf# ec#f#eaf#ba f#eaf#baCb b~C#

Maathru dEvO bhavaa   Pithru dEvO bhavaaaaaaaaaa
a~C  C  C C  C  C     b~C#C# C#C# C# C#  bC#b  a
Am                    A

AachAArya daEvo  bhavaaaa  
Aachaarya  daEvo  bhavaaa
a C#bC#b  a~f#f# f# f# ~e  e a~f#~af# e~c#c# c# c#
F#m                        F#m7

Adithi daEvo bhavaaaaa
 Adithi daEvooooo bhavaaaaaa
ef#a   b  b  b  b Cbaf# ef#a   C  CbC#~C C  C
Esus4                   Am

Charanam 2
EnayaaLum Guruvendra Deiiivam
bb C  C   b b C  C   CbC#Cb~a

Yedhir Vannndhu Nadamaaaada  Vaeeeeennndumm
f#f#   a~f#~aa  f#f#b~a~bb~e ef#abCbaf#f#~e

SalangaikkuL oli Thaaney Vaeeeedham
b b  C   C   bb  C   C   CbC#C b~a

Sannidhaaanam Ini  Unnnndhan Paaaaaaaaadham
f# f#a~f#~aa  f#f# b~a~bb ~e ef#abCbaf#f#~e

NatarAAjan Paadhathil Thalai Saayumaaa
e f#e~f#e  c#cbb C    e  f#  e~f#ec#cb
              ..                     .

Naan Sindhum KaNNerum Karai Meeerumaaa
e~f# e~f#e   c#cbbc   e f#  e~f#e c#cb
                ..                   .

Kanavilum Nanavilum
c c#e e   e f#a a

Kanavilum Nanavilum Azagiya BharadhangaL Aaadaaaaaaaaaaaaa
c c#e e   c#e f#f#  ef#a a  e  f#a   b   C~b b~C# C#CC#CC#

<Vedam>