KeyLess Online Logo

News

KeyLess Online Facebook Page
September 26, 2016
Like the facebook page to get notified on new song posts


KeyLess Online Twitter Feed
November 2, 2016
Follow twitter handle @keylessonline to get notified on new song posts


DONATE to KeyLess Online
September 20, 2018
support by contributing to the efforts of KeyLessOnline.com


Interested in learning keyboard?
October 17, 2018
Message me from KeyLessOnline facebook page


Carnatic Notes and Chords for "Raavoyi Chandhamama" (Missamma) Language : Telugu
Song     : Ravoyi Chandhamama
Movie    : Missamma
Defaults : s r2 g2 m1 p d2 n2 (See Legend for more details)
Scale/Key: Cm (Orig:Dm , Transpose:+2)

Pallavi

RaavOOyii chandamaama maa vinta gaadha vinumaaaaaaaaa
sp pd1p m g m g rs s  ns  sg g  m g m  p S nSn dnd pm
                      .
Cm                                     Bb      F

<Raavoyi chandhamama>

Charanam 1

saamantamu galasatikeeeeeeeee dheemantuDanagu patinOOyyy
pS S  S S  S R d S nSn dnd pm m p p  p d n S  p n d1nd1p
Cm             Bb      F      Cm

sati pati pOOOOrE balamaiiiiiii sata matamaayenu bratukE
p S  S n  d1nd1pm g p mpm gmg r g p  p m gmgr g  s  r rs
Cm                Fm      Bb    Cm

<Raavoyi chandhamama>

Charanam 2

pratinalu palikina patitOOOOOOOOO bratukaga vacchina satinOyy
p  S S S  S S S R  d S nSn dnd pm m  p p p  p d n S  p n dndp
Cm                 Bb      F      Cm

maaTalu booooTakamaayeeeeeeee naTanalu nErchenu chaalaa
pS S n  d1nd1p m gp mpm gmg r g p p m  gmgr  g  sr  rs
Cm               Fm     Bb    Cm

<Raavoyi chandhamama>

Charanam 3

tana matamEmO tanadeeeeeeeee mana matamasalE paDadOyyyy
p p  p S S SR d S nSn dnd pm m p  p p p d nS p n d1nd1p
Cm            Bb      F      Cm

manamoo manadanu maaTEEEEEEEE ananee eduTaa anadOy
p S Sn  d1nd1pm  gp mpm gmg r gp pm  gmgrg  sr rs
Cm               Fm     Bb    Cm

<Raavoyi chandhamama>

Charanam 3

naatO tagavulu paDuTEEEEEEEEE ataniki mucchhaTalEmOOOO
pS S  S S S R  d S nSn dnd pm mp p p  p d n  S pnd1n1p
Cm             Bb      F      Cm

ee vidhi kaaaapurameTulOOOOOOOO neevoka kanTanu ganumaa
pS S n   d1nd1p m g p mpm gmg r gp p m  gmgr g  s r rs
Cm                Fm      Bb    Cm

<Raavoyi chandhamama>