KeyLess Online Logo

News

KeyLess Online Facebook Page
September 26, 2016
Like the facebook page to get notified on new song posts


KeyLess Online Twitter Feed
November 2, 2016
Follow twitter handle @keylessonline to get notified on new song posts


DONATE to KeyLess Online
September 20, 2018
support by contributing to the efforts of KeyLessOnline.com


Interested in learning keyboard?
October 17, 2018
Message me from KeyLessOnline facebook page


Western Notes and Chords for "Sahana Swaase" (Sivaji) Language : Tamil
Song     : Sahana Swaase
Movie    : Sivaji
Scale/Key: Cm (Orig:Dm, Transpose:+2, See Legend for more details)
Chords   : courtesy Kishmu

Pallavi
Sahaaaaanaa  swaaseeeee   veecheno....
g g~CD~Ca#~g g~a#ga#~C~a# g~ff  g~f~g
Cm               Gm             D#    Gm

sahaaaaaraa  puvvvaiiiii   pucheno
g g~Cd~Ca#~g g~a# a#~C~a# g~ff  gfd#gfd#
  Cm            Gm              D#       G#

sahaaaaaraa  puvvvaiiiii  pucheno
g g~CD~Ca#~g g~a#ga#~C~a# g~ff g~g#~g
  Cm           Gm              D#     Gm7 

Sahaaaaanaa  swaaseeeee   veecheno....
g g~Cd~Ca#~g g~a#ga#~C~a# g~ff  gg#gfd#gfd#
  Cm            Gm              G#       D#

Aa ningilo talukkuvai vasundhara digi   raaaaaa

g  g  a#g  g g  a#g   g g  a# g  a#gfd# d#fgg#fgf
   D#                 Fm7               Bbm7      Bbm9

vendi venneley intike vencheseno avi    gundelo tene kundalo
g  g  g  a#g   g D#D  C  a# a g  g#gfd# f  g f  f gf f  gfd#~c
      D#                                Bbm

kalayoooo  nijamo... premaa   mandiramOOOOOO
d#cd#cc~d# d#d#fgf   fgfd#cd# d#fg g#g g#gfd#f
    G#         Bb7      G#             Bb7

ye ambaram kaanchani premaye naaaadi chaeeli
a# D#D F   D#~a#a#a# C# C D# C#~g#g# g#~a#g#~a#
   D#                C#      G#           D#

ye aayudham tenchani kougili chaeeru  mariiii iiiiii
a# D#F G    G  G  F  F~G#GF  D#FD#C   g#a#    ~~~~b
   D#       C#       Fm      G#         C   G#M7  G7

<sahara... veecheno>

Interlude 1
Dhintananana dhintananana dhiranananana nananananana
C   C a#b C  C   C a#b C  a# C a#a#g d# g g f g f d#
Cm7                       Gm7

Dhintananana dhintananana dhiranana nananana nanana
f   g f g a# g   g f g a# g  a#g g  f g f f  d#fd#
G#add9                    Eb
 
Dhintananana dhintananana dhiranana nananana nananana
D#  D#D D#D# D#  D#D D#D# D  D#D D  C D C C  a#C a#a#
Cm7                       Gm7

Dhintananana dhintananana dhiranana nananana nananana
D#  D#D D#D# F   F D#F F  F  G F F  D#F D#D# C D#F G
G#add9                    Eb

Charanam 1
Adiemito naa yeda varinchindi theeyyaga    pedaalatho madinchi  viduuuuuu
CC  C#C  C   C#C  C C  C#  C  a#CC#Ca#g#G# a#g#gg#C   a#C  a#g# g#g#  ~d#
G#                C#M7                     G#

nee meesame murisithi muddula baakula marinthaga sukinnchi   viduuuuuu
C   Ca#a#a# a#D#D#D#  CD#C#C  C  C C  Ca#Ca#C D  ca#CC#Ca#g# g#g# ~d#
    Eb                G#              Eb                       G#

Mommu  ku kalla   ku rupu letha vellaku poolatho dishti tiyyanaaaaa
a#g#gg a# a#~d#d# d# f f  f g#  g# g#g# D#~ggd#  a#  a# C  C#a#~Ca#~g#
Eb                   G#                 Eb       Edim        Fm

kandula thotalo puuchina jaabili  neevani hathukundunaaa aaaaaaa
D#CC D# D# D#D# D#~FF D# F~GG G~F FG#G#G  F  D#D  FD#DD#DCDCa#Ca#
Cm              Bb                Bdim              Bb7

ye ambaram kaanchani premaye naadi  chaelii  hooooo    oooo
a# D#D F   D#a#a# a# C# C D# C#g#g# g#a#g#a# g#a#g#gg# g
   Ebadd9            Bbm7               Eb

ye aayudham tenchani kougili chaeru mariii
n  G M P    P  P  M  M~DP M  GMGS   d n
a# D#F G    G  G  F  FG#G F  D#DD#C g#a#
   Eb       G#       G#m     Fm7      Bb     Eb  G#m

ye ambaram kaanchani     praemaye naaadi sakhaa
a# a#D#D#  D#~a#a#g#     Ca#g#a#C CC#Ca# g#a#~g
   Eb             G#add9                   Eb   Gm

ye aaayudham tenchani kougili

a# a#~fff    f  f  f  f  g f
   Bb

cherunikaa.......aa....aa.....aa.......
d# c c g         a#a#  DD     FF
       
G#M7  Gm7  Fm7   D#M7  G#7    G7

<Sahana ... >